นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาฯ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดศาลาปฏิบัติธรรมปากล่อ ต.สุไหงปาดี  อ.สุไหงปดี จ.นราธิวาส โดยมีตัวแทนส่วนราชการ พี่น้องประชาชนทั้งใน อ.สุไหงปาดี และอำเภอไกล้เคียง พุทธศาสนิกชนจากมาเลเซีย ร่วมงานจำนวนมาก ศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ปฎิบัติธรรมฝึกอบรม ฯ โดยในงานมีกิจกรรม ทอดผ้าป่า ถวายพระพุทธรูปประจำศาลา ปล่อยพันธ์ุปลา ในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการอนุรักษ์ทร
24.04.2019 - 10:00
               พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสานฝันการศึกษาจังหวัดภาคใต้และชายแดนใต้ โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.,สถาบันการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.,สมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ โดยมีคณะผู้บริหารสภาการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษาและหน่วย
23.04.2019 - 14:45
               พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิดอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม อาทิ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) รมช.ศธ., นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จ
23.04.2019 - 13:11

รายงานพิเศษ

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30