นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วย พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ บ้านโคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 1100 น.
08.06.2021 - 10:14
นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วยนายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมพิธีมอบถุงยังชีพปันน้ำใจจากชาวสุไหงปาดี สู่ ชาวเกาะสะท้อน เพื่อช่วยเหลือผู้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 1600 น ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา/ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
08.06.2021 - 10:11
S M T W T F S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30