เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในการประชุมรายงานผลและติดตามการขับเคลื่อนหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
27.05.2020 - 10:07
วันที่ 26 พ.ค.63 ที่ห้องประชุม สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ นำเครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ที่คณะครูอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ได้คิดค้นขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการล้างมือให้ถูกวิธี มอบแก่ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 เครื่อง และมอบแก่ สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า 1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ส่งผลกระท
26.05.2020 - 16:28

รายงานพิเศษ

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31